Content-Type: text/html

Lunds kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheterna kultur, bibliotek, idrott och fritid med ca 400 medarbetare. Folkbiblioteken i Lund omfattar stadsbibliotek, 11 stadsdelsbibliotek, biblioteksbuss, skolbibliotekscentral, medborgarkontor och konsumentvägledning, tillsammans ca 100 medarbetare.

Lund har unika förutsättningar som biblioteksstad i en dynamisk region och stad med stor växtkraft. Folkbiblioteken är den största kommunala kulturverksamheten.

 

 

Vi söker 

 

Bibliotekschef

 

som ska leda, driva och utveckla biblioteksverksamheten. Ditt uppdrag blir att med stort engagemang förverkliga visionerna i biblioteksplan och kulturpolitisk strategi för Lunds kommun samt de mål som är formulerade för de kommande åren. Du inspireras av utmaningen om de gränslösa biblioteken och biblioteken som en nödvändig del av välfärden.

Med din breda kunskap om biblioteks- och kulturområdet samt ditt utpräglade intresse för verksamheten hittar du tillsammans med förvaltningsledning, medarbetare och olika samarbetspartners vägarna till uppsatta mål.

Du spelar en aktiv och viktig roll i arbetet med samverkan och kunskapsutbyte såväl inom förvaltningen och kommunen som inom biblioteksområdet lokalt, regionalt och nationellt. Samtidigt inspirerar du till utveckling av både organisationen och dina medarbetare.

Du har dokumenterat goda ledaregenskaper som engagemang, nytänkande och beslutskraft. Du lyfter personalens kompetens genom ett rakt och stödjande ledarskap. Du är strategisk, en god organisatör, har en god kommunikativ förmåga och god kunskap i ekonomifrågor.

Förutom högskoleutbildning från biblioteks-, kultur- eller bildningsområdet har du ledarerfarenhet från större organisation och förståelse för att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

 

Mer information får du av kultur- och fritidsnämndens ordförande Holger Radner, 0705-16 51 00, kultur- och fritidsnämndens andre vice ordförande Claes Göran Jönsson, 046-12 32 69, förvaltningschef Urban Olsson, 046-35 52 14 och administrativ chef Eva Palm, 046-35 58 49.

Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 046-35 50 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2010-05-16

 

Ansök via http://www.offentligajobb.se/

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liz Josefsson

Folkbiblioteken i Lund / Stadsbiblioteket, Box 111, 221 00 Lund

Besöksadress: St Petri kyrkogata 6

tfn 046 - 35 58 66, e-post: [log in to unmask]