Content-Type: text/html
Hej
 
Jag har sagostund varje vecka för förskolorna i Fittja. Ingen drop-in bara bokade grupper. Sagostunderna är grunden i samarbetet med förskolorna, det är då man hinner prata med personalen och nätverka som det så fint heter. Många andra små projekt, idéer och samarbeten har uppstått just ur de små samtalen med personalen när barnen tar på sig igen för att gå tillbaka. Sagostunderna är alltid på bibblan, går gärna ut till förskolorna i andra sammanhang men en del av poängen med sagostunderna är just att barnen ska komma till biblioteket. Jag blandar ramsor med muntligt berättande, högläsning och gamla klassiska flanosagor. I år har jag dubblat antalet sagostunder eftersom det varit så populärt och kör nu två gånger i veckan.
 
Lycka till med att övertyga politikerna. Barn behöver berättelser och böcker i sin vardag, sagostunderna är ett bra tillfälle att ge dom det samtidigt som du nätverkar med personal (och eventuella föräldrar).
 
vänlig hälsning
 
Henrik Bylund
Barnbibliotekarie
Fittja bibliotek
 
Fittjavägen 3-9
145 51 Norsborg
Tel: 08-530 62974
Mobil: 076-763 88 13
Tel. information: 08-530 629 75
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.botkyrka.se/bibliotek

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Salomonsson Linda
Skickat: den 10 maj 2010 15:27
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] sagostunder

Hej!
Jag skulle vilja fråga er som jobbar på folkbibliotek om sagostunder fortfarande finns kvar hos er? I vilka former bedriver ni det och vänder ni er enbart till hemma-barn eller även förskolebarn?
Vi har fortfarande sagostunder på några av våra bibliotek i Linköping men i vissa områden sinar besökarna och då är frågan hur vi ska fortsätta. Ska vi vända oss till förskolebarn eller ska vi försöka satsa på samarbete med förskolan i någon annan form än sagostunder?
Jag har hållt i sagostunder på tre olika bibliotek under 1 år nu och tycker att det är jätteroligt och hoppas att få fortsätta med dem om vi kan motivera värdet av att få fortsätta med dessa för våra politiker.
 
 
Vänliga hälsningar
Linda Salomonsson
Bibliotekarie
 
Linköpings kommun
Leanlink
Linköpings stadsbibliotek
Ryds bibliotek
Björnkärrsgatan 14-16
584 32 Linköping
Tel: 013-206602, tis-tors
Tel: 013-206601, mån, fre
E-post: [log in to unmask]
www.linkoping.se/bibliotek