Content-Type: text/html

Directory of Open Access Journals når nya mål – 7 år i drift, mer än 5000 tidskrifter, mer än 2000 tidskrifter är sökbara på artikelnivå, snart är mer än 400 000 artiklar sökbara!

·         Samlar och sprider vetenskapliga Open Access-tidskrifter sedan maj 2003!

·         Utvecklar Open Access-tidskrifter genom att marknadsföra policys för återanvändning – the SPARC Europe Seal!

·         Arbetar för att långtidsarkivera Open Access-tidskrifter i samarbete med Kungliga Biblioteket i Haag – projektet är sponsrat av Svensk Biblioteksförening!

·         Under åren har DOAJ sponsrats av Open Society Institute, SPARC, SPARC Europe, EBSCO, INASP, Axiell, Kungliga Biblioteket & Svensk Biblioteksförening. Vi är mycket tacksamma för dessa bidrag.

·         Understöds av allmänheten genom DOAJ:s medlemsprogram. Vi är mycket tacksamma för stödet från enskilda, universitet, forskningsinstitutioner, bibliotekskonsortier och aggregatorer. Bidragen har gjort det möjligt för oss att utföra det arbete vi gör.

Det är fortfarande mycket arbete kvar att göra – så om du, ditt universitet eller bibliotekskonsortium ännu inte har ett DOAJ-medlemskap, bli medlem! Vi behöver ditt stöd för att kunna göra ännu mer!

[log in to unmask]">Lars Björnshauge
Universitetsbibliotekarie