Content-Type: text/html
Årets Bok- och Biblioteksmässa har ju Afrika som tema. Tidskriften bis kommer i nummer 2 att ha samma tema. Vi har en rad artiklar klara, men vill gärna ha notiser som på olika sätt speglar bibliotek, litteratur och projekt med koppling till Afrika. Det kan vara något som gjorts på ett bibliotek här i Sverige eller någonstans i Afrika, en insamling, utställning, något du läst på temat, en boklista osv - bara det har en koppling till Afrika och endera litteratur och/eller bibliotek. En notis är det frågan om: högst hundra ord kompletterat med linternetlänk och/eller foto.
 
För att kunna ta med det vill vi ha det senast fredag 21 maj under adress: [log in to unmask]" target=blank>lenn[log in to unmask]
Hälsningar

Lennart Wettmark
redaktör för bis
www.foreningenbis.org