Content-Type: text/html
Tips på en tjänst hos Svenskt visarkiv:

Med vänlig hälsning

Astrid Smith

Musik- och teaterbiblioteket
Torsgatan 19
Box 16 326
103 26 Stockholm
Tel.: 08 - 519 554 13
www.muslib.se

Dnr 221 181/2010

 

Statens musiksamlingar söker bibliotekarie med inriktning på folkmusik

 

 

Anställningen är ett vikariat, tidsbegränsat till högst 2 år. Tjänsten är på 80 % och har placering vid Svenskt visarkiv. Tillträde 1 september 2010.

 

 

Kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning. Dokumenterad kunskap om svensk folkmusik. Erfarenhet från arkivarbete en merit, liksom erfarenhet av publicering/redigering.

 

 

I arbetsuppgifterna ingår bl.a.

-                    Ansvar för Svenskt visarkivs interna bibliotek, inkl. inköp och urval. Registrering av biblioteket i Libris pågår och kommer att vara en av huvuduppgifterna för tjänsteinnehavaren.

-                    Information och service till forskare, institutioner, allmänhet och studiegrupper.

-                    Katalogisering av folkmusikmaterial: inspelningar, foto, noter mm.

 

 

Ansökan skall vara Svenskt visarkiv tillhanda senast den 15 juni 2010. Ansökan sker via http://www.smus.se/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39

 

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av arkivchefen Dan Lundberg (08/51955404) eller Ingrid Åkesson (08/51955419). Fackliga företrädare: Bo Nordenfelt (SACO) tel. 08/51955403 samt Nicholas Eastop (ST) tel. 08-519 554 58.

 

 

Adress:

Svenskt visarkiv                                   

Box 16326

10326 STOCKHOLM

 


länk: http://e-rekrytering.wise.se/smus/syndication/VacantPositionsDefault.aspx