Varsågoda!

Här kommer u-nytt nr 3:2010.

 

Med vänliga hälsningar

Cecilia Gomez

Informatör utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet

U-nytt nummer 3:2010

Utges av utbildningsvetenskapliga kommittén.
Redaktör:[log in to unmask]" title="E-postadress till Cecilia Gomez"> Cecilia Gomez

Ledare av UVK:s huvudsekreterare Elisabet Nihlfors
Beredningsgrupperna är klara. Nu väntar vi med spänning på årets ansökningar. Det är alltid lika intressant att läsa igenom dessa dels för att kunna fördela dem på olika beredningsgrupper men inte minst för att få en uppfattning om vilka frågeställningar som nu är angelägna och i vilka konstellationer denna forskning ska bedrivas... Läs hela ledaren härPDF.

Sista dag för ansökningar inom utbildningsvetenskap 20 april - förtydligande angående medfinansiering
För forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap som finansieras av Vetenskapsrådet är frågan om lärosätenas medfinansiering aktuell även under 2010. Frågan kompliceras i år av nya villkor för ansökningar vad gäller indirekta kostnader. Tyvärr har det därför i årets utlysning av forskningsprojekt uppkommit oklarheter. Förtydligande information skickades därför till lärosätenas rektorer den 12 april. Här finns brevetPDF med instruktioner om hur budget och medfinansiering ska behandlas vid ansökan.

Utlysningstexter, villkor, länk till ansökningssystemet och mer information om utlysningarna finns på vr.se.

Beredningsgrupperna är utsedda
Beredningsgrupperna för stora utlysningen 2010 inom utbildningsvetenskap är utsedda och finns publicerade här.

Forskarskolor för förskollärare till Malmö och Stockholm
Malmö högskola och Stockholms universitet  sammanlagt 10 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att anordna forskarskolor för förskollärare. Det beslutade utbildningsvetenskapliga kommittén vid sitt möte 24 mars. Läs mer här.

Vårens postdokansökningar
I vårens ansökningsomgång för postdok har 20 ansökningar kommit in. Ansökningarna kommer beredas av en gemensam panel för utbildningsvetenskap och humaniora och samhällsvetenskap. Beslut fattas i slutet av maj. Medel för postdok utlyses två gånger om året och höstens utlysning öppnar i början av juli med sista ansökningsdag 26 augusti.

Nyanlända och lärande - ny forskningsöversikt
Docent Nihad Bunar har på uppdrag av UVK och Skolverket arbetat fram en forskningsöversikt om nyanlända och lärande. Översikten kommer att diskuteras på ett seminarium på Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 16 april.
- Det är faktiskt en gåta hur ansvariga myndigheter under nästan 40 år har kunnat sätta barn i förberedelseklasser på ett så klent kunskapsunderlag, säger sociologen Nihad Bunar och pekar på hur lite forskning det finns kring dessa frågor.
Läs hela intervjun med Nihad Bunar samt ladda ner rapporten på vr.se.

Välkommen till årets Resultatdialog i Uppsala 13-14 oktober
Årets upplaga av konferensen Resultatdialog organiseras av utbildningsvetenskapliga kommittén tillsammans med Uppsala universitet och RUC Uppsala. Färska forskningsresultat från projekt med UVK-stöd kommer att presenteras. Information om medverkande forskare och forskningsprojekt finns på konferensens webbplats. Anmälan till konferensen kommer öppna i slutet av april. Läs mer på konferenshemsidan på Uppsala universitets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskare och politiker diskuterade hjärnan och lärande
Den 17 mars höll Sällskapet riksdagsledamöter och forskare tillsammans med UVK ett seminarium om hjärnan och lärandet. Läs seminariedokumentationen här.

Seminarium om forskarrörlighet och policyrapport från ESF
I slutet av januari arrangerade FAS och Vetenskapsrådet i samarbete med ESF (European Science Foundation) ett seminarium om forskarrörlighet i Europa. I samband med seminariet presenterade samarbetsorganisationen ESF en rapport om detta. Tydligare karriärvägar, ökad social trygghet och bättre dokumentation av kunskaper som är attraktiva för en bred arbetsmarknad. Det är några av förslagen från ESF för att få fler att välja en karriär inom akademin. Läs hela seminariedokumentationen och ta del av föreläsarnas presentationer här.

State of the art-seminarier om barns psykiska hälsa
Kungliga vetenskapsakademiens hälsoutskott anordnar under våren ett antal seminarier om barns psykiska hälsa. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna av satsningen. Läs mer och anmäl dig här:

·         Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa, 12-14 aprillänk till annan webbplats

·         Skola, lärande och psykisk hälsa, 26-28 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

·         Barns och ungdomars psykiska hälsa, 26 maj länk till annan webbplats

Dokumentation och webbtv-sändningar från konferenserna finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.