cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Välkommen till årets första nummer av Tentakel, där vi bland annat följer upp hur det gått för dem som fick pengar för så kallade riskprojekt på 00-talet.

En annan het fråga är hur universiteten fördelar de strategiska medlen internt.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

Ur innehållet:

Så fördelas de strategiska medlen på universiteten

Många lärosäten har fått del av regeringens särskilda medel till strategiska satsningar. Men när det gäller hur pengarna ska fördelas på central respektive lokal nivå resonerar man olika.

Läs mer

 

Så gick riskprojekten

TEMA: RISK

Åren 2003-2005 delade Vetenskapsrådet ut bidrag till forskningsprojekt som klassades som riskprojekt.

Tentakel har kollat hur det gick för de fyra projekten inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

I stort sett har de fallit väl ut och genererat flera publicerade artiklar.

Läs mer

 

"Finansieringen bör styras av den kompetens som finns"

TEMA: RISK

Anders Götherström forskar kring hur korna domesticerades.

– Vi kunde visa att tamboskapen huvudsakligen kom utifrån, och inte från europeiska uroxar, säger han.

Läs mer

 

Ben från utrotad val dök upp i Östersjön

I somras hittade två fiskare ett stort ben när de trålade botten utanför Ystad. Nu har Naturhistoriska riksmuseet undersökt benets DNA och konstaterar att det tillhörde en gråval.

Läs mer

 

 

DEBATT

Ska universiteten bara vara forskarhotell

Möjligheterna för universiteten att göra egna långsiktiga satsningar försämras när det är andra parter, det vill säga forskningsfinansiärerna, som prioriterar vilken forskning som ska bedrivas. Handlingsutrymmet begränsas avsevärt, skriver Bo Ahrén, dekanus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Läs mer

 

RECENSION

Kall feber

Tanken om att författaren antagligen har gjort ett studiebesök på någon stor Europeisk forskningsanläggning finns i bakhuvudet, skriver recensenten Pamela Werner om Jerker Virdborgs roman.

Läs mer

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se