Content-Type: text/html
Vad har förändrats, menar du? Alla har väl haft sin egen musik i öronen sedan freestylen kom på 80-talet?

Biblioteken har en viktig roll för musikförsörjning för alla som inte är så datavana, eller inte har råd med Spotify och iTunes. Vi bör inte stänga dem ute. Biblioteken erbjuder ju förutom information, även det goda i livet. Låt musiken fortsätta vara en del i det utbudet!

Med vänlig hälsning

Astrid Smith

Statens musikbibliotek
Torsgatan 19
Box 16 326
103 26 Stockholm
Tel.: 08 - 519 554 13
www.muslib.se

----- "Per Falk" <[log in to unmask]> skrev:
| Varbergs gamla 80-talsbibliotek byggs om och kommer att bli en del av ett
| kulturhus med konsthall, teater, barnteater, café. Just nu brottas vi med
| frågan om musiken. Vilken kan bibliotekets roll vara när alla går med egen
| musik i öronen? Kort sagt: ska vi ha musikavlyssning? Hur ska den i såfall se ut?
| Tacksam för exempel och idéer!
|
| Per Falk
| Varbergs bibliotek
|
|