Content-Type: text/html Workshop - arbetsledare på bibliotek
"En säker och trygg chef är en bättre chef. Och gladare." /Okänd

Chefer kan! Det gäller bara att våga inse det.
En hel dags inspiration den 22 april 2010 i Stockholm på World Trade Center


En heldags workshop där vi bemöter "sanningar" om hur en ledare skall vara

Kursen vänder sig till dig som är arbetsledare på bibliotek och som vill behärska oväntade situationer med kollegor och hantera de förväntningar som du möter.
Metoden bygger helt enkelt på att kunna ta vara på glädjen i att leda och påverka. Kursen ger en rad exempel på hur det kan gå till och gott om tillfällen att diskutera egna erfarenheter.
Bland annat tar vi upp:
o    konsten att fatta beslut trots att inte alla är överens
o        våga visa vägen!
o       organisera, kommunicera och skapa engagemang
o   prata eller lyssna?
o    skapa mervärde på arbetsplatsen
Mer om innehåll och program finns på
http://www.zuzh.com/svenska/kurser/forvaningar_pa_ledare/index.html
Anmälan till: mailto [log in to unmask]
tfn: 046 - 373022, mobil: 070 - 888 1103
-- 
--------------------------------------
Zuzana Helinsky, zh Consulting, mailto:[log in to unmask]  http://www.zuzh.com
Phone: +46 46 373022, mobile: +46 70 888 1103, Fax: +46 70 888 2222 
Address: Zuzana Helinsky, Dosvagen 96, SE-226 54 Lund, SWEDEN

Backup-email: mailto:[log in to unmask]