Content-Type: text/html
Nu finns presentationerna från konferensen:
Humanistiska forskningens nya infrastrukturer. Bibliotek som infrastrukturella värdar
http://hissbiblioteken.se

hiss
humaniora i stockholm samverkar
bibliotek med humaniora
samverkar
för att synliggöra och öka tillgängligheten till humanioraresurser
i Stockholm


---------------------------------------------------------
Cecilia Kugelberg
1:e Bibliotekarie/Senior Librarian
Södertörns högskolebibliotek/Södertörn University Library
141 89 Huddinge, Sweden
tel:+46-(0)8-608 47 15
www.sh.se/bibliotek