Content-Type: text/html

Koha-rapporten från Regionbibliotek Hallands och Falkenberg biblioteks projekt finns sedan en tid att ladda ned på Regionbibliotek Hallands webbplats:

http://www.regionhalland.se/dynamaster/file_archive/100128/4b1d4245c9374959d75306d6aae0a074/Koha_projektrapport.pdf

 

För den som har bråttom bifogar jag ett sammandrag av förord och slutord nedan. Är man extremt upptagen kan dock följande stycke tjäna som sammanfattning - "... efter att ha utvecklats och använts runtom i världen under tio år är systemet betydligt mer komplett än vad man kan tro när man först hör talas om att det finns ett gratis system att ladda ner för den som vill."

 

Saxat från förord och slutord:

"
Det kan vara svårt att tro att ordet biblioteksdatasystem skulle vara någon särskild pulshöjare. Ändå kan känslorna svalla på landets bibliotek när diskussionerna om systemens funktioner och förhållandet till leverantörerna sätter igång. Emellanåt gör nya system entré i det samlade medvetandet och Koha är ett av dessa. Det lockade många med ett annorlunda tänk kring leverantörer – det utvecklas av sina användare och är fri mjukvara som kan användas, anpassas och spridas utan kostnad. Samtidigt som detta fascinerade var det ett system som användes på många bibliotek och uppgavs vara ett komplett alternativ till de kommersiella systemen.

 

Ett fullödigt system som är gratis och dessutom fritt att vidareutveckla efter egna behov var naturligtvis någonting som vi ville titta närmare på. Efter några inledande tester bestämde vi oss för att tillsammans med Falkenbergs bibliotek starta projektet "Initialtest av biblioteksdatasystemet Koha". Magnus Nylén var Falkenbergs representant i projektet och ansvarade för fasen med praktiska tester. Funktionerna i Koha har naturligtvis stått i centrum för vår uppmärksamhet under projektet eftersom de avgör om Koha är användbart eller inte, men att systemet är fri mjukvara gör det också nödvändigt att diskutera de villkor som biblioteken lever under idag. På det sättet har systemet också en närmast politisk botten.

 

Projektet är sett till arbetstid ganska litet, men vi har ändå hunnit göra många intressanta lärdomar och den här rapporten är vårt sätt att sprida dem. Samtidigt är det inte på något sätt en komplett kartläggning av Koha. Vi har gått ytterligare en liten bit på en väg som andra redan påbörjat. Nu är det upp till oss alla att gemensamt gå vidare. Virtualisering gör det idag relativt enkelt att installera Koha för att testköra det på en egen dator. Vi uppmanar de som är intresserade att göra just detta och granska särskilt intressanta delar av systemet. Sprid erfarenheterna så tar vi nästa steg tillsammans.

 

Projektet har gläntat på locket till vad som fortfarande framstår som ett intressant bibliotekssystem. Det finns gott om saker kvar att testa, vidareutveckla och kanske också anpassa till svenska förhållanden, men efter att ha utvecklats och använts runtom i världen under tio år är systemet betydligt mer komplett än vad man kan tro när man först hör talas om att det finns ett gratis system att ladda ner för den som vill. Vi har under projektet inte funnit något som minskat vårt intresse för Koha som alternativ för svenska bibliotek.

 

Det är ännu för tidigt för att vi skall kunna göra några uttalanden om hur mycket jobb det vore för t.ex. ett medelstort svenskt folkbibliotek att byta system till Koha. Samtidigt framstår det inte heller som ogörligt utan snarare som någonting som kan lösas inom ramarna för ett projekt kring ett sådant byte. Det avgörande är snarare om man som bibliotek är beredd att sätta sig i förarsätet på det sätt som krävs.
"

 

Vänligen/Viktor Sarge

 


[log in to unmask]" alt="http://ukfhalland/signaturer/rh1.gif">

 

 
Viktor Sarge
Utvecklingsledare - Digitala biblioteksmiljöer
 
Box 538, 301 80 HALMSTAD | Besöksadress: Kristian IV:s väg 1
Tel direkt: 035-17 98 73 | Mobil: 070-557 47 25
E-post: [log in to unmask]
Webb: www.regionhalland.se