Content-Type: text/html Presentationsteknik på biblioteket - en heldagskurs
En heldagskurs med Zuzana Helinsky på World Trade Center i Stockholm
Den 12 april 2010


"Public speaking is not a talent - it is a skill." /Okänd

Annorlunda presentationsteknik på biblioteket - en matnyttig heldagskurs med övningar


Hur vi övervinner våra prestationshinder och utnyttjar våra individuella karaktärsdrag


Kursen vänder sig till vana presentatörer som vill prestera mer i sina presentationer.
Syftet är att kunna bemöta det oväntade, när förberedelserna inte kan användas fullt ut utan måste kortas, ändras, sträckas ut eller ändras på annat sätt.
Här är det grundläggande är att kunna ta vara på glädjen i att framträda och ha chans att påverka. Kursen ger en rad exempel på hur det ska gå till och lär ut några högst användbara räddningsplankor.
Kursen innehåller också konsten att göra presentationerna mer fängslande och levande oavsett om det handlar om en kort presentation på jobbet, en akademisk föreläsning eller en ren presentation/information av verksamheten.
presentation/information av verksamheten.
Mer om program på http://www.zuzh.com/svenska/kurser/presentationsteknik/index.html

-- 
--------------------------------------
Zuzana Helinsky, zh Consulting, mailto:[log in to unmask]  http://www.zuzh.com
Phone: +46 46 373022, mobile: +46 70 888 1103, Fax: +46 70 888 2222 
Address: Zuzana Helinsky, Dosvagen 96, SE-226 54 Lund, SWEDEN

Backup-email: mailto:[log in to unmask]