Content-Type: text/html

Hej,

 

Här kommer information om en utbildning som hjälper dig i allt det där som kan kännas så svårt. Allt det där som det är så knepigt att få svar på. Allt det där man inte riktigt har någon aning om vart man skall vända sig för att få svar på. Nu kommer chansen att under 24 timmar lära sig mer och att ställa frågor. Kursen är förlagd från torsdaglunch till fredaglunch för att på kvällen ge kursdeltagarna möjlighet att diskutera och utbyta egna erfarenheter. Läs mer: http://www.arbetsam.com/aktuellt/news2010/museijuridik.pdf

 

 

Kurs i museijuridik

 Kursen är indelad i sex pass:

1. Drift och ekonomi

2. Intäkter och kostnader

3. Försäkringar

4. Marknadsföring

5. Utställningar och äganderätt

6. Daglig drift

 

Plats: Arbetets museum, Norrköping

När: 25-26 mars 2010  (25 mars 12:00 – 17:00 - 26 mars 08:30 – 12:00)

 

Anmälan

Senast 15 mars till

011-23 17 26 eller

[log in to unmask]">[log in to unmask]

 

Kursledare:

Jur. kand. Marie Andrée.

Marie Andrée har arbetat med drift av museer och utställningar sedan 1994. Hon arbetar sedan 2007 som rådgivare och utbildare av personal och ägare till privatägda museer i Sverige. Vid sidan om sitt juridiska arbete driver Marie sedan 1997 Beredskapsmuseet i Djuramossa. Se mer på www.paxjuristbyra.se

 

 

Hälsningar

Ana Durán

Kulturnät Sverige