Content-Type: text/html Konferens om ny medieförmedling och upphovsrätt, Umeå 15 – 16 mars 2010 Information från
Svensk Biblioteksförening


Konferensinbjudan: ”Men den var ju min” - om ny medieförmedling och upphovsrätt, Umeå 15 – 16 mars 2010
Konferensen tar sig an tre teman: upphovsrätten, boken och  biblioteken i den digitala tidsåldern. Upphovsrätten är  ifrågasatt. Författarna vill ha betalt medan läsarna vill  ha tillgänglighet. Vem vinner? Boken ömsar skinn och blir digital,  läsplattan rymmer snart ett helt bibliotek. Vad blir vår roll  i denna sköna nya värld? Redan nu söker biblioteken nya  vägar och omdefinierar sitt uppdrag som avatarer i Second Life eller  personliga bokkonsulter i Facebook!

Program och anmälan på vår hemsida: http://www.biblioteksforeningen.org/konferens

Vänliga hälsningar

Peter Axelsson


--
Peter Axelsson
Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 70380
107 24 STOCKHOLM
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
skype peteraxelsson
e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Svensk Biblioteksförening - Vinnare av Grand Prix i kategorin Årets Kampanj, StockholmMediaAward 2009, för Library Lovers-kampanjen.