Content-Type: text/html Hejsan!

Vi är två studenter som skriver magisteruppsats på bibliotekshögskolan i Borås, och som är på jakt efter e-postlistor (liknande BIBLIST och Skolbibl) som vänder sig till informationsspecialister och pedagoger. Förslag mottages tacksamt!

Vänliga hälsningar
Bodil och Sofia


--
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sofia Tenglin, studerande

    Sofia Tenglin
    Smedjegatan 1 H
    602 19 Norrköping

 [log in to unmask]liu.se">[log in to unmask]
  011 - 370 20 50
   0730 - 38 17 68
    Norrköping - Sweden
 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-