Content-Type: text/html

The Adam Helms Lecture 2010

Årets Lecture hålls av Thomas Steinfeld, tysk journalist, litteraturkritiker och författare, verksam som kulturchef på Süddeutsche Zeitung. Thomas Steinfeld har en stark koppling till Sverige, han skriver och talar svenska och har även varit verksam som kritiker i Sydsvenskan och Expressen.

Föreläsningen äger rum den 5 maj kl. 18 i Aula Magna, Stockholms universitet.I anslutning till årets Lecture arrangerar universitetsbiblioteket ett eftermiddagsseminarium den 5 maj med rubriken Från verk till vara. Medverkar gör bland andra Kristina Lundblad, doktorand vid Lunds universitet och Jerry Määttä, Litteraturvetare vid Uppsala universitet. Seminariet kommer att avslutas med en diskussionspanel som leds av Stefan Eklund, kulturchef på SvD. Anmälan och ytterligare information kommer i samband med att programmet publiceras på www.sub.su.se/adamhelmslecture

 


Information - kontakt:
[log in to unmask]">[log in to unmask] och [log in to unmask]">[log in to unmask]


Stockholms universitetsbibliotek