Content-Type: text/html

En lättsam men icke desto mindre klassisk variant om mod, med fyra sköna damer: Tage Danielssons text ”Inte mod” till In the mood:

http://www.youtube.com/watch?v=XPPIu3etNOk

 

Carl-Henrik Berg

Strängnäs bibliotek

 

 


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Elisabeth Seth
Skickat: den 11 februari 2010 10:53
Till: [log in to unmask]e
Ämne: [BIBLIST] dikter om civilkurage

 

Hej!

Inför brottsofferdagen som infaller nu i slutet av februari söker vi dikter som på olika sätt berör ämnet civilkurage. Vi har hittat en dikt

 "Först kom de för att hämta judarna
 men jag höjde inte min röst                                                  
 för jag var inte jude.                                             
 Sedan kom de för att hämta kommunisterna                   
 men jag höjde inte min röst...."

men vi vill gärna ha fler exempel.

Tacksam för hjälp.

Med vänlig hälsning

 

Elisabeth Seth
Bibliotekarie

Sveriges Radio Förvaltnings AB
Research- och Arkivcentrum
Biblioteket, RH-N1C
105 10 Stockholm
Besök: Oxenstiernsgatan 20
Telefon: 08-784 22 59
E-post: [log in to unmask]

SRF  -  Vi arbetar på uppdrag av SR, SVT och UR