Content-Type: text/html
Hej!
 
Jag vill ha uppgifter på ung. hur många bibliotek i sverige som använder sig av sponsring.
Vem kan tänkas ha uppgifter om detta? och FINNS det uppgifter om detta överhuvudtaget?
 
Skriver en uppsats i ämnet sponsrade bibliotek, och finner det även intressant för den egna arbetsplatsen, vad är möjligt?
 
Tacksam för svar,
Vänligen Katarina