Content-Type: text/html
 
Hallå BIBLIST!
 
Vi är två studenter som läser på ABM-programmet vid Lunds universitet. För närvarande befinner vi oss i inledningsfasen av vårt arbete med att skriva vår masteruppsats i B&I-vetenskap. Vi har valt att undersöka hur mångfaldsfrågor (med fokus på studenternas, och de potentiella studenternas, sociala och "etniska" bakgrund) hanteras vid B&I-utbildningarna i Sverige och Danmark.
 
Om någon av er har några bra tips på litteratur och forskning (svensk, dansk, europeisk eller amerikansk) som, med utgångspunkt i ovanstående problemområde, rör någon av nedanstående frågor, tar vi oerhört gärna del av dessa:
 
  1. Rekryterings- och urvalsprocesser vid B&I-utbildningar
  2. Utformning av B&I-utbildningar (aspekter som elevinflytande, pedagogik, olika former av stödinsatser etc.)
  3. Rekrytering och urval till, samt utformning av andra högskole-/universitetsutbildningar
  4. Rekrytering till bibliotekarietjänster
  5. Synen på vad B&I-utbildningar, bibliotek och bibliotekarier är och bör vara
 
Tack på förhand!
 
 
Vänligen
/Mårten och Rickard