Content-Type: text/html
Hej Biblist,
Jönköpings stadsbibliotek hoppas att det är någon ute på Biblist som är bekant med följande rader:
 
'Svensk om du vill namnet bära
lyft din hatt för Narva stad'  
 
En äldre svensk-amerikan citerade dessa rader på tillfälligt besök i Sverige på 70-talet i samband med att han
träffade vår frågeställare i Småland.
Mannen var född 1883. 1913 emigrerade han som då 20-åring till USA. Förslag från frågeställaren är att mannen
har lärt sig texten via folkskolans läsebok. Upphovsman och ytterligare textrader efterfrågas.
 
Vänliga hälsninar
Ingrid Ahlbom
 
 
 
 
Ingrid Ahlbom
Bibliotekarie
Jönköpings stadsbibliotek
Box 1029  551 11 Jönköping
tel 036-106092 fax 036-107744
[log in to unmask]">[log in to unmask]
http://lingonline.jonkoping.se