Content-Type: text/html Ur Birgitta Anderssons monolog "Världens vackraste röst" av hasse och Tage. Fast jag vet inte vilken revy den ingick i.
Hej

Hervor Svenonius
Bibliotekarie
Hammarö Utbildningscenter
651 84 Karlstad
tel. 054/298210
http://www.karlstad.se/bibliotek-HUC


Från: Elisabeth Seth <[log in to unmask]>
Till: [log in to unmask]
Datum: 2010-02-05 15:42
Ärende: [BIBLIST] Statarlängor på höjden

Hej, vi har fått frågan vem som myntade uttrycket "Statarlängor på höjden". Vi tror att det är från någon revy av Hasse och Tage men kan inte belägga det.
Tacksam för hjälp.
 
Med vänlig hälsning
 
Elisabeth Seth
Bibliotekarie

Sveriges Radio Förvaltnings AB

Research- och Arkivcentrum
Biblioteket, RH-N1C
105 10 Stockholm
Besök: Oxenstiernsgatan 20
Telefon: 08-784 22 59
E-post: [log in to unmask]


SRF  -  Vi arbetar på uppdrag av SR, SVT och UR