Content-Type: text/html
Hej, vi har fått frågan vem som myntade uttrycket "Statarlängor på höjden". Vi tror att det är från någon revy av Hasse och Tage men kan inte belägga det.
Tacksam för hjälp.
 
Med vänlig hälsning
 
Elisabeth Seth
Bibliotekarie

Sveriges Radio Förvaltnings AB
Research- och Arkivcentrum
Biblioteket, RH-N1C
105 10 Stockholm
Besök: Oxenstiernsgatan 20
Telefon: 08-784 22 59
E-post: [log in to unmask]

SRF  -  Vi arbetar på uppdrag av SR, SVT och UR