Content-Type: text/html

I dagens samhälle är vi vana vid att få den information vi söker snabbt och enkelt med några få knapptryckningar på tangentbordet eller mobilen. Det är till denna verklighet som arkiv, bibliotek och museer förväntas anpassa sig. Som förvaltare av vårt kulturarv är det förstås av stor vikt att dessa institutioner gör kulturarvet tillgängligt för alla grupper i samhället, såväl för professionella som för allmänhet.

Arbetet med att digitalisera och tillgängliggöra är i full gång men många frågor dyker upp på vägen: I vilken kontext ska informationen presenteras? Vem är det som tillgängliggör materialet och vilket material är det som tillgängliggörs? Hur påverkar institutionerna urvalet?

Välkommen till ett samtal om vårt sätt att se på kulturarvet i relation till digital förmedling och begreppet kontext.

Tid och plats: Festivaltältet vid Folkets Hus, Göteborg. Söndag 7/2 kl. 12.00 - 13:30

Moderator: Trond Lundemo, lektor i filmvetenskap, Stockholms Universitet

Medverkande: Kajsa Hedström, projektledare för filmarkivet.se, Svenska Filminstitutet, Pelle Snickars, forskningschef Kungliga Biblioteket, Johan Hegardt, arkeolog, författare och docent i kulturarvsforskning och Filippa Arvas OlssonMedieenheten, Kulturdepartementet

Seminariet är ett samarrangemang mellan MEDIA Desk Sverige och Göteborg International Film Festival. MEDIA Desk Sverige är på plats i Göteborg mellan den 29 jan-1 feb samt 6-7 feb.

 

Bästa hälsningar,

Ulrika Nisell
Anders Wilhelmsson

MEDIA Desk Sverige
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Tel: 08-665 12 05/07
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.mediadesksverige.eu