Content-Type: text/html
Hearing om kunskap för digital delaktighet
 
En betydande del av befolkningen nyttjar inte nätets möjligheter. Detta är inte en fråga som med tiden löser sig själv. Vissa grupper i samhället behöver hjälp med att tillvarata möjligheterna med Internet. Stiftelsen.SE anordnar en kunskapshöjande hearing – en nationell konferens i Stockholm 24 mars - som vänder sig till politiker, beslutsfattare på olika nivåer, organisationer och övriga intresserade.
Ökad digital delaktighet ger samhällsekonomiska effekter
Digital delaktighet minskar sociala klyftor, gör fler delaktiga i samhällsdebatten och ger även människor möjlighet att utvecklas på det personliga planet. Större digital delaktighet är har även positiv påverkan på ekonomisk tillväxt, regional utveckling och kommunikationen mellan medborgare och offentlig sektor. Det visar de internationella och nationella erfarenheter och rapporter som presenteras på hearingen den 24 mars.
Insatser och effekter
Vilka insatser behövs för att öka den digitala delaktigheten i Sverige och vilka är effekterna?  Det presenteras och diskuteras på seminariet, liksom konkreta åtgärdsförslag och vilka aktörer som är viktiga i arbetet.
Internationella erfarenheter ger kunskap
Graham Walker från Digital Britain presenterar rapporten ”The Economic Case for Digital Inclusion”, om de ekonomiska vinster som en ökad digital delaktighet ger.  Jesper Fejerskov berättar om erfarenheter från Danmark, och Tuula Haavisto om insatser som gjorts i Finland.
Paneldebatt – Hur ökar vi den digitala delaktigheten och vad görs redan?
Två paneler – en bestående av organisationer och en av företrädare för de politiska partierna –  diskuterar digital delaktighet. Organisationerna diskuterar utifrån lämpliga åtgärder och partierna redovisar sin syn på området. Länsbibliotek Östergötland deltar i den första paneldebatten.
Var, när, hur?
Läs mer på webbplatsen för stiftelsen .SE:
http://www.iis.se/se-ar-mer/internet-for-alla/hearing/

Bästa hälsningar

Birgitta Hellman Magnusson
Länsbibliotek Östergötland

E-post: birgitta.hellm[log in to unmask]
Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18
Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Besöksadress:
Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)
Hemsida:
www.lansbibliotek.ostsam.se
Ösgötabibliotek: www.ostgotabibliotek.se