Content-Type: text/html

Kärlek, makt och systerskap – uppdaterad portal från KvinnSam
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/

Portalen ”Kärlek, makt och systerskap”, om andra vågens kvinnorörelse, gjordes 2002 till utställningen med samma namn. Nu har vi omarbetat och utvidgat den för att den bättre ska stämma överens med våra övriga kvinnohistoriska portaler. Sociologen Eva Schmitz har skrivit en ny historik och även bidragit till många av de övriga texterna. Vi har också skannat en del källmaterial, t.ex. protokoll från Grupp 8-möten, och lagt till fler illustrationer.

Samtidigt som vi lanserar den nya versionen av ”Kärlek, makt och systerskap” har vi ändrat layouten på alla våra fem portaler. Under våren kommer vi att presentera en sjätte portal, med temat Äldre kvinnotidskrifter.

Alla portalerna finns på http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/

Berith Backlund
Anna Sjödahl Hayman

--
*********************************************
Berith Backlund
Göteborgs universitetsbibliotek
KvinnSam
http://www.ub.gu.se/kvinn/
Box 222
405 30 Göteborg
Tel. 031-786 17 59
E-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]