cid:<a href=[log in to unmask]">

 

Hej!

Välkommen till årets sista nummer av Tentakel, där du bland annat kan läsa om nya forskningsinfrastrukturer som Life Watch och Myfab.

Hälsningar Eva Barkeman

Redaktör

  

Mer ur innehållet:

Ny plattform ska sekvensera DNA

Med nya effektiva instrument kan allt fler gener analyseras på allt kortare tid. Intresset för den nya tekniken ökar snabbt och Sverige får nu en nationell resurs för DNA-analys. Labb vid KTH och Uppsala universitet ska hjälpa svenska forskare med analyserna.

Läs mer

 

Här är ledamöterna i nya NT-rådet

Från och med årsskiftet blir det ett nytt ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet.

Här är alla ledamöter.

Läs mer

 

Postdok i Sverige är populärast

Nio forskare har beviljats anställning som postdok i Sverige och tio har beviljats postdoktorsstipendium i 2009 års höstutlysning för postdoktorer inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Läs mer

 

DEBATT

Den bästa forskningen är en myt

Forskarna måste hävda sin förmåga som kompetenta och självständiga bedömare av forskning, skriver Håkan Wennerström, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.

Läs mer

 

Risk för sämre kvalitet med Open Access

Många med mig oroar sig över konsekvenserna av Open Access, men vi för en ojämn kamp mot mäktiga organisationer, skriver Christina Moberg, professor i organisk kemi vid KTH.

Läs mer

 

RECENSION

Bronsåldersmordet

Det här är en bok för dem som uppskattar att läsa om hur man med modern teknik kan ge en häpnadsväckande tydlig och tänkvärd bild av vårt avlägsna förflutna, skriver recensenten Johan Lindgren. 

Läs mer

 

---

Tidningen kommer ut en gång i månaden.

Om du inte vill ha fler löpsedlar från Tentakel, skicka ett e-brev till [log in to unmask]" title="mailto:<[log in to unmask]>"><[log in to unmask]>

------------------------------------------------------------------------

Tentakel – en nättidning från Vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

www.tentakel.vr.se