Varsågoda, här kommer senaste numret av u-nytt – inklusive beslut inom stora utlysningen 2009!

Med vänliga hälsningar

Cecilia Gomez

U-nytt från Vetenskapsrådet 6:2009

Utges av utbildningsvetenskapliga kommittén.
Redaktör: [log in to unmask]" title="Epost till Cecilia Gomez">Cecilia Gomez

146 miljoner kronor till utbildningsvetenskaplig forskning


I årets stora utlysning av forskningsmedel från Vetenskapsrådet har totalt 35 projekt inom utbildningsvetenskap tilldelats medel. 32 av dessa har utbildningsvetenskapliga kommittén beslutat om, och de övriga tre har beviljats medel inom Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga satsning "Samhällets globalisering".

Totalt inkom 360 ansökningar i årets omgång med i snitt fyra medverkande/projekt.  Av dessa fick ca 20 procent vetenskaplig kvalitet 4 av 5 möjliga från beredningsgrupperna. De medel som utbildningsvetenskapliga kommittén hade att fördela räckte endast till hälften av dessa.

— Beviljandegraden är alltför låg, knappt 10 procent. Det är beklagligt då ett stort antal ansökningar fått ett högt vetenskapligt betyg. Forskningsbidragen är relativt höga men samtidigt ska det fördelas på i snitt fyra medverkande per projekt och flera av forskarna har inte några andra finansiärer att söka hos. Här finns det en stor potential som inte tas till vara, säger Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskapliga kommittén.

Länk till listan över beviljade ansökningar.öppnas i nytt fönster

Observera att endast beslut via brev är garanti för beviljat bidrag, felaktigheter i listan kan finnas. Beslut med beredningsgruppernas yttranden skickas till samtliga sökande.

Lärosäten inbjuds att nominera till UVK


Drygt 20 svenska lärosäten inbjuds att inkomma med förslag på två ledamöter, en kvinna och en man, med forskningskompetens inom ett område som är relevant för utbildningsvetenskapliga kommittén. Förslagen ska lämnas senast 20 november 2009. Mer information samt mall för inlämnande av förslag.öppnas i nytt fönster

Anmälan öppen till EU-konferensen om kunskapsmätningar


EU-konferensen "Improving Education: Evidence from Secondary Analysis of International Studies" anordnas av kommissionen i samarbete med Vetenskapsrådet och Skolverket den 30 november- 1 december i Stockholm. Mer information och anmälan på konferensens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterOBS: ange lösenord: education.

 

 

------------------------------------

Cecilia Gomez

Informatör utbildningsvetenskap

Telefon/mobil: 08-546 44 226

Vetenskapsrådet

www.vr.se