Content-Type: text/html

Varsågoda, här kommer u-nytt nummer 5! Hela nyhetsbrevet finns också att läsa på vr.se.

 

Ledare av UVK:s huvudsekreterare Elisabet Nihlfors
Redan september! Sommaren har långsamt lämnat över till hösten. Dags för äppelmarknad i Kivik. Ett otal sorter av högsta kvalitet exponeras; färg, form och doft förhöjer smaken!
Snart är det "skördetid" också för några av dem som sökte forskningsbidrag i våras. Läs hela ledaren här.

 

Något fler sökte postdok inom U i höst
Totalt kom 19 ansökningar om postdok inom U in till VR:s höstomgång för postdok-ansökningar. Det är något fler än i vårens omgång då 13 ansökningar inkom. 16 kvinnor och tre män har sökt. Ansökningarna bedöms av en gemensam panel för U och HS. Bidragsbeslut fattas i november.
 

Nya regler för VR:s organisation på gång
I augusti lämnade VR sitt svar på remissen kring myndighetens verksamhet och organisation till regeringen. I svaret betonas vikten av forskarinflytande i organisationen. Förslaget berör bland annat sammansättningen och hur ämnesråd och kommittéer ska utses. Mer information om hur ledamöter till UVK ska nomineras kommer när regeringens förslag har presenterats.
Läs mer på vr.se där även länk till remissvaret finns.
 

Statlig utredning om utvärdering av utbildning samt forskningsspridning till skolan
Regeringen har tillsatt en statlig utredning som leds av Rolf Sandahl, med titeln Utredningen om utvärdering av utbildning. Uppdraget har två delar: dels ska utredningen bland annat kartlägga hur utbildningspolitiska beslut utvärderas idag och undersöka om en särskild myndighet behövs för ändamålet; dels ska utredningen översiktligt beskriva vilken forskning med relevans för skolans måluppfyllelse och pedagogiskt verksamma som finns samt analysera hur forskningsresultat bättre ska kunna sammanställas och spridas till professionen och beslutsfattare. Utredningen ska överlämna ett slutbetänkande senast den 1 december 2009.
Läs mer på utredningens hemsida
.
 

Öppna utlysningar inom utbildningsvetenskap
Utlysningar av resebidrag och bidrag till gästforskare är öppna för ansökan. Till utlysningssidan.

Möten och konferenser

Resultatdialog 14-15 oktober
Välkomna till Resultatdialog i Umeå! Keynote speaker är Catherine Odora Hoppers, UNISA-universitetet i Sydafrika. 26 nyligen avslutade forskningsprojekt med stöd från UVK kommer att presenteras under teman som till exempel genus, ledarskap, betyg och bedömning och flerspråkighet. Lagom till konferensen kommer också rapporten Resultatdialog 2009 att publiceras. Sista anmälningsdag till konferensen är 15 september. Mer information: http://www.use.umu.se/samverkan/RUC/resultatdialog-2009/
 

Kvartalsseminarium: Lusten att lära gör människan unik
Den 30 september anordnar ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap kvartalsseminarium på temat inlärning i Stockholm. Bland talarna finns Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, som kommer tala om lärande och IT. Läs mer i Vetenskapsrådets kalendarium.
 

Internationell konferens om klimat för lärare
Med anledning av COP15, höstens stora klimatkonferens i Köpenhamn, organiseras också en internationell konferens om klimat för lärare i oktober. Mer information på www.ice2009.org

Lästips

När blir man fysiker? Debatt i nya numret av Tentakel
Anna Danielsson, Forskare vid institutionen för fysik och materialvetenskap och centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet skriver en debattartikel om fysikdidaktik i senaste numret av Tentakel. Läs mer och delta i debatten.
 

På tröskeln till en okänd värld
Rapport utgiven av NIFU-STEP, författare Annika Andræ Thelin, om mötet mellan vardagskunskap och akademisk kunskap bland forskarstuderande inom utbildningsvetenskap. Läs mer på NIFU-STEP:s hemsida.
 

Yrke, ämne, forskning — en lärarutbildning på tre ben
Nyutkommen bok där forskningsförankring i lärarutbildningen är en central fråga. Författare: Kerstin Bergöö, utgiven av Kristianstad Academic Press, 2009. Läs mer på Högskolan Kristianstads hemsida.

 

 

Med vänliga hälsningar

Cecilia Gomez

------------------------------------

Cecilia Gomez

Informatör

Telefon/mobil: 08-546 44 226

Vetenskapsrådet

www.vr.se