Content-Type: text/html Leverantörsdag inom juridik på Stockholms universitetsbibliotek 21 september

Stockholms universitetsbibliotek anordnar en leverantörsdag för de juridiska biblioteken i Sverige den 21 september. Program och anmälningsformulär kommer att skickas ut under nästa vecka.

Hälsningar,

Camilla Smith

Camilla Smith

Biträdande avdelningschef

Avdelningen för e-resurser

Stockholms universitetsbibliotek

Besöksadress: Universitetsvägen 14 D

106 91 Stockholm

tel: +46 (0)8 16 29 05

mob: 073-707 88 47

fax: +46 (0)8 15 77 76

epost: [log in to unmask]">[log in to unmask]

www.sub.su.se