Content-Type: text/html
Hej!
Jag säger upp min "prenumeration" på denna lista.
Mona Olsson
Avdelningschef
Stadsbiblioteket
Kultur och medborgarförvaltningen
Box 32 510
701 35 Örebro

Tfn 019-21 61 55
Mobil 076-55 132 65