Content-Type: text/html
INTERNATIONELL PROFIL OCH KREATIVITETEN I FOKUS - I ETT RUM SOM ÖVERRASKAR!
 
Fittja bibliotek har byggts om till ett färgstarkt bibliotek med internationell profil och fokus på barn och skapande. I och med ombyggnaden av Fittja bibliotek fortsätter Botkyrka satsningen på nyskapande biblioteksmiljöer. Vi vill att själva bibliotekrummet ska utstråla kreativitet och locka till upplevelser, läsande och skapande.
 
Fittja bibliotek är inte stort men det är en internationell mötesplats med inriktning på integration, språkstimulans och kreativitet. Biblioteket är också en arena för kulturprogram och samarbeten med Botkyrkas många kreativa aktörer.
 
Lördagen 29 augusti firar vi med en stor invigningsfest.
 
Läs mer:  http://www.botkyrka.se/nyheter/pressmeddelanden/?id=312603
 
Hela världen ryms i ett bibliotek i Botkyrka - långt ifrån lagom.
 
Välkommen!
Margareta Berg
 
-----------------------------------
Margareta Berg
Bibliotekschef
Botkyrka kommun
147 85  Tumba
Tfn/mobil 08 - 530 615 97
E-post [log in to unmask]">[log in to unmask]
www.botkyrka.se/bibliotek