Content-Type: text/html
Bibliotekariekursen om
Riksdagsarbetet och riksdagstrycket inkl. EU

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens kurs.
Anm. Deltagarna väljs ut efter särskilda urvalsprinciper, först till kvarn gäller sålunda ej.

Höstens bibliotekariekurs anordnas den 11-13 november vid Riksdagsbiblioteket
i Stockholm. Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill
lära sig mer om Riksdagens arbetsformer samt om dokumenten i lagstiftningsprocessen.
Övningar i riksdagstrycket, såväl det tryckta som det på webben, ingår. Sista dagen ägnas helt åt EU och EU-dokument.
Vid varje kurstillfälle kan 25 deltagare erbjudas plats.

Ansökningstiden för höstens kurs går ut den 15 september. Information om kursen
hittar du på riksdagens hemsida på länken

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=15740

Klicka på Anmäl dig härför att öppna ansökningsformuläret. Var
vänlig och observera att ansökan endast kan ske via det elektroniska
ansökningsformuläret.


Vänliga hälsningar

Christina Bengtar
Riksdagsbiblioteket
Storkyrkobrinken 7A
100 12  STOCKHOLM
tel. 08-786 4160
[log in to unmask]