Content-Type: text/html
IFLA gar ocksa att folja via #ifla2009 pa twitter, och lite grann pa #ifla och #ifla09.
 
Gar inte att jamfora med tackningen av #ALA i juli dock. Men sa har ALA ocksa en hel fortecking av sina twitterfeeds ;)
 
http://wikis.ala.org/readwriteconnect/index.php/ALA_Twitter_Feeds
 
 
Anna
2009/8/25 Jan Szczepanski <[log in to unmask]">[log in to unmask]>
Det är märkligt hur tyst det alltid är kring IFLA:s årliga konferenser. Denna mäktiga
globala biblioteksmanifestation äger i år rum i Milano i trettiofemgradig värme den här
veckan. Lite färre deltagare än normalt vilket får skyllas på dom dåliga tiderna. Maten är dyr.

Så det är med en viss förtjusning och stor uppskattning man läser Lars Egelands
referat och synpunkter på några föredrag som han lyssnade på igår och som föredömligt lagts ut
på  Bok og Biblioteks hemsida.

http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1162&Itemid=1

Just dessa föredrag finns inte i fulltext men många andra finns och några är säkerligen värda att läsa.

http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1162&Itemid=1

Jan

--
De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library


Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 E-mail: [log in to unmask]" target="_blank">[log in to unmask]

 --
++++++++++++++++++++++++

Anna Kågedal
Kodaikanal International School
Seven Roads Junction
Kodaikanal 624101
Tamil Nadu, India
home phone: +914542247269
cell phone: +919994535493
http://boxofbarfi.blogspot.com
http://twitter.com/kislibrarian