Content-Type: text/html

Kungl. biblioteket rekryterar!

 

KB söker just nu en E-resursadministratör/bibliotekarie och en IT-projektledare. Läs mer på www.kb.se/arbete

 

Med vänlig hälsning

Johan Gustavsson
Personalspecialist
Kungl. biblioteket
Post: Box 5039, 102 41 Stockholm
Telefon: 08-463 42 66, 073-650 51 85
Fax: 08-463 40 04
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]
www.kb.se