Content-Type: text/html

Nedanstående kan man kalla informationskompetens på betydligt högre nivå än vi förmår lägga den i Sverige. Få se vad president Obama med stöd av herrar senatorer Kennedy och Kerry kan åstadkomma även på detta område:

 

http://www.sub.su.se/subskurser/doc/National_Information_Literacy_Month_Presidential_Proc_Request1.pdf

 

Förmedlat av

 

Christina Tovoté

SUB