Content-Type: text/html
Hej!
Jag är nästan säker på att det är "Regnroman" av Karen Duve. Omslaget går att se om man t ex söker i Ssb:s OPAC. Blått med en grön groda på framsidan och det är massor med regn och träsk i hela boken. Nästan så man behöver paraply bara av att läsa den ;)
 
vänliga hälsningar
Lotta Hjelting, bibliotekarie
Kriminalvården Anstalten Kumla
019-767 38 66


Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Hansson, Johan
Skickat: den 18 augusti 2009 12:04
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Referensfråga

Hej!

Jag är osäker på om mitt förra mejl kom fram, jag skickar det igen för säkerhets skull.

 

Vi har fått en referensfråga vi inte har lyckats lösa här i Huddinge. Kanske är det någon kollega ute på Biblist som kan hjälpa oss?

 

Låntagaren söker efter en bok hon läst som handlar om ett par/alternativt endast en man som hyr ett hus på eller i närheten av ett träsk-/sumpmarksområde av ett par mystiska kvinnor som eventuellt har övernaturliga egenskaper. Bokens omslag har förmodligen en grön groda. Grodor har en viss betydelse även i berättelsen. Träsket eller sumpmarken har eventuellt även det speciella krafter eller egenskaper.

 

Mvh:

Johan Hansson

Bibliotekarie

08-535 305 17


HUDDINGE KOMMUN

Huvudbiblioteket

141 27 Huddinge
Kultur- och fritidsförvaltningen

 

www.huvudbiblioteket.huddinge.se