Content-Type: text/html
Hej Johan,
 
Jag tror det kan vara Den täta elden av Inger Edelfeldt från 1987.
 
Hälsningar
Ingrid Ahlbom
 
Ingrid Ahlbom
Bibliotekarie
Jönköpings stadsbibliotek
Box 1029  551 11 Jönköping
tel 036-106092 fax 036-107744
[log in to unmask]">[log in to unmask]
http://lingonline.jonkoping.se


>>> den 18 augusti 2009 kl. 12:03, i meddelandet <A047CAC3E0C59F40A46811[log in to unmask]>, skrev "Hansson, Johan" <[log in to unmask]>:

Hej!

Jag är osäker på om mitt förra mejl kom fram, jag skickar det igen för säkerhets skull.

 

Vi har fått en referensfråga vi inte har lyckats lösa här i Huddinge. Kanske är det någon kollega ute på Biblist som kan hjälpa oss?

 

Låntagaren söker efter en bok hon läst som handlar om ett par/alternativt endast en man som hyr ett hus på eller i närheten av ett träsk-/sumpmarksområde av ett par mystiska kvinnor som eventuellt har övernaturliga egenskaper. Bokens omslag har förmodligen en grön groda. Grodor har en viss betydelse även i berättelsen. Träsket eller sumpmarken har eventuellt även det speciella krafter eller egenskaper.

 

Mvh:

Johan Hansson

Bibliotekarie

08-535 305 17


HUDDINGE KOMMUN

Huvudbiblioteket

141 27 Huddinge
Kultur- och fritidsförvaltningen

 

www.huvudbiblioteket.huddinge.se