Content-Type: text/html
 
Visserligen engelsk länk men
Grottbjörnens folk och Nionde grottan av Jean M Auel finns ju på svenska
enl. UBPN Amazon Store. UBPN, United Brachial Plexus Network
http://astore.amazon.com/unitbracplexn-20?node=2&page=2 
Maud Eriksson
Medicinska biblioteket 
SU/Östra


-----BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> skrev: -----

Till: [log in to unmask]
Från: Anne-Marie Tärnström <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Datum: 2009-08-13 13.58
Ärende: [BIBLIST] Skönlitteratur om arm/handskada

Hej,

vi behöver hjälp; kanske någon kollega har erfarenhet av liknande
fråga?

En sjukgymnast söker i första hand skönlitteratur där armplexus (plexus
brachialis) finns med, framför allt böcker för barn och ungdom men även
vuxenlitteratur är intressant. Armplexus är en slitskada i nerver till
arm/hand som kan uppstå vid förlossningen.

Jag gissar att det inte går att hitta något så specifikt, men andra
arm/handskador kan ge liknande funktionshinder, alltså nedsatt funktion
i en arm/hand - dysmeli, cerebral pares i viss mån, traumatiska skador.


Vi har letat i Gunilla Boréns "Fler än du ser", men lyckas inte hitta
något som verkar passa.

Tacksam för hjälp!
Hälsningar
Anne-Marie Tärnström, Hjälpmedelsinstitutets bibliotek

-------------------------------------------------------------------
Anne-Marie Tärnström, bibliotekarie
Hjälpmedelsinstitutets bibliotek
Box 510
162 15 Vällingby

Tfn 08 - 620 1761

Webbplats http://www.hi.se