Content-Type: text/html
Hej alla!

Jag vet inte hur många av er som hade möjlighet att vara med på konferensen Ung 3.0 (Norge) i mars. Skribenten Stefan Pålsson var där för Kolla källans räkning. Tre av artiklarna publicerades i våras och den fjärde och sista lade jag ut på Kolla källan idag. Eftersom det handlar om nya/sociala medier etc i förhållande till biblioteken kan artiklarna vara intressanta för Biblists läsare. Klicka och se om något är intressant för just dig.


Reaktor – ett virtuellt biblioteksrum för eget skapande
Anne-Lena Westrum på Ung 3.0
http://kollakallan.skolverket.se/saker/artiklar/reaktor/
 
Vissa nätregler kan ge falsk trygghet
— Petter Bae Brandtzæg på Ung 3.0
http://kollakallan.skolverket.se/saker/artiklar/vissanatregler/
 
Sociala medier förändrar framtidens läsvanor
— Eirik Newth på Ung 3.0
http://kollakallan.skolverket.se/saker/artiklar/socialamedier/
 
Datorspel som läsredskap för biblioteken
— Eli Neiburger på Ung 3.0
http://itforpedagoger.skolverket.se/teman/spel/artiklar/datorspel/

Vänliga hälsningar

Anette Holmqvist
Kompetensutvecklingsenheten
Utvecklingsavdelningen
Skolverket
.........................................................................
Tel: 08-52 73 35 65
Mobil: 0733-77 35 65
E-post: [log in to unmask]
Adress: Alströmergatan 12, 106 20 Stockholm
.........................................................................
http://kollakallan.skolverket.se/
http://twitter.com/kollakallan