Content-Type: text/html

Örebro universitet erbjuder i höst kursen ”Pedagogisk meritportfölj för bibliotekarier”. Kursen är en distanskurs på 4 högskolepoäng med två kursträffar i Örebro. Kursen ges som uppdragsutbildning och kostar 3.200 + moms.  Mer information om kursen

Ev. frågor besvaras av Birgitta Hansson [log in to unmask]">[log in to unmask], 019-303549 och Ann-Cathrine Åquist [log in to unmask]">[log in to unmask], 019-303096

-- 
---------------------------------------------------------
Birgitta Hansson
Ansvarig för stöd i informationskompetens/Senior Librarian
Örebro universitetsbibliotek/Örebro University Library
S-701 82 Orebro, Sweden
Tel: +46 19 303549  Fax:+46 19 331217
e-mail: [log in to unmask]">[log in to unmask]