Content-Type: text/html

Boka in den 26-27 november! i almanackan för:

Mötesplats Open Access 2009 – erfarenheter, idéer och planer

Du inbjuds härmed till informations- och diskussionsdagar om högskolans elektroniska publicering!

Tid: Torsdagen den 26 november,  kl 10-17, Fredagen den 27 november, kl 9-12.30 

Plats: Uppsala universitet, Engelska Parken – Humanistcentrum, Ihresalen  

 

Målgrupp: Alla som arbetar med att tillgängliggöra högskolornas vetenskapliga och pedagogiska publicering, i form av fulltextarkiv, publiceringsdatabaser, e-tidskrifter, digitala lärresurser etc. Du kan vara forskare, lärare, student, bibliotekarie, IT-specialist, jurist eller ha en ledande befattning inom högskolan.

Arrangörer: Utvecklingsprogrammet OpenAccess.se vid Kungl. biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Konferensen genomförs i samverkan med tidskriften InfoTrend.

Syftet är att erbjuda en mötesplats för ett aktivt idé- och erfarenhetsutbyte. Vi följer nu upp de mycket uppskattade arrangemangen Mötesplats Open Access på Kungl. Tekniska högskolan 2007 och på Stockholms universitet 2008, vilka samlade drygt hundratalet deltagare. 

 

Har du eller din institution någon form av projekt, idé eller verksamhetsutveckling ni vill berätta om? Har du erfarenheter av att arbeta med en Open Access-tidskrift?

Inbjudan att presentera gäller både de som har projektbidrag från OpenAccess-programmet och de som finansierar sina insatser på annat sätt.

Skicka ett brev som talar om vem du är, ge en rubrik för din presentation och en kort beskrivning på cirka tio rader till [log in to unmask]" orgurl="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]  senast den 4 september.

 

Ange också vilken presentationsform du skulle föredra:

  • Plenar
  • Parallellsession
  • Postersession

 

Observera dock att det först senare kommer att beslutas om vilka olika former av sessioner som kommer att ingå. Det slutliga programmet kommer att utarbetas av en arbetsgrupp som består av Carin Björklund, Göteborgs universitet, Jan Hagerlid, Kungl. biblioteket, Stefan Andersson och Aina Svensson, Uppsala universitet samt Peter Almerud, redaktör för tidskriften InfoTrend.

Tidskriften InfoTrend kommer att bidra till marknadsföringen av konferensen och publicera ett urval av bidragen efter konferensen.

 

Den definitiva inbjudan med program och övrig information kommer att skickas ut i oktober och därefter tas bindande anmälningar emot. 

Information om konferensen publiceras även på: http://www.kb.se/OpenAccess/seminarie-konferens/Motesplats-Open-Access-2009/

 

För information om föregående Mötesplats Open Access och om de projekt som programmet ger stöd till, se www.openaccess.se
 
Välkomna!
Jan Hagerlid

 

 

 

---------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för Nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr, Stockholm

Telefon: 08 463 43 64

Fax: 08 463 42 74

Mobil: 073 917 33 59

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se