Content-Type: text/html

 

 

 

I Sverige, som i vissa andra länder, var det så att regeringen (i vårt fall justitiedepartementet) samlade upp synpunkterna från olika myndigheter och sedan skrev ett svar som gick vidare till EU-kommissionen. Det svaret finns att hitta på http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright/government_sweden/_SV_1.0_&a=d

 

 

KB skrev alltså, genom sin verksjurist, ett svar till justitiedepartementet.

 

Bland organisationerna var SFIS (Svensk Förening för Informationsspecialister) den enda som svarade, och i detta fall gick svaret direkt till kommissionen.

 

Myndigheternas (t.ex. KB:s) remissvar gick inte direkt till kommissionen.

KB:s svar går att läsa på KB:s webbplats www.kb.se

 

Sara Bengtzon

Kommunikationschef

KB

 

>
> Quoting Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
>
> > Över tre hundra svar har kommit in på EU-rapporten Copyright in the
> > Knowledge Economy
> > http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm#greenpaper
> >
> > "The Green Paper is an attempt to organise this debate and point to
> > future challenges in fields
> > that have not been a focal point up to now, e.g. scientific and
> > scholarly publishing, and the role
> > of libraries, researchers and the persons with a disability."
> >
> > Samtliga svar finns nu publicerade på nätet
> > http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright&vm=detailed&sb=Title
> >
> > Inga bibliotek, universitet, biblioteksorganisationer, myndigheter
> > eller branschorganisationer i Sverige har svarat.
> > Det är bedrövligt och det är pinsamt att från svenskt håll en så
> > stor och viktig fråga och hett debatterad fråga inte
> > röner något intresse.
> >
> > Heder till Karl Sigfrid, moderat riksdagsman från Stockholm, för att
> > han finns med på listan!
> > http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/consultation_copyright/sigfrid_parliament/_SV_1.0_&a=d
> > http://sigfrid.wordpress.com/
> >
> > Jan
> >
> > --
> > De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck
> > för Göteborgs universitets-
> > biblioteks hållning
> >
> >
> > Opinions expressed here are my own and not
> > those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
> > Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> > SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> > E-mail: [log in to unmask]


En åt gången eller alla samtidigt? Få senaste nytt om dina vänner på en och samma plats.