Content-Type: text/html Underligt att inte hjärnhinneinflammation i samband med malaria nämns i sammanhanget. Märkligt att inte HIV-AIDs nämns i dessa dagar då folk flyttar över hela halva jorden, konstigt att just denna influensa som bara inneburit ett relativt fåtal döda tillåts behärska mediaflödet. Funderar Uno.

> Date: Thu, 30 Apr 2009 13:48:49 +0200
> From: [log in to unmask]
> Subject: [BIBLIST] EBSCO bidrar till kampen mot svininfluensan
> To: [log in to unmask]
>
> Även marknaden kan ibland ta samhällsansvar:
>
> Due to the recent global outbreak of Swine Influenza, EBSCO Publishing
> and the DynaMed Editors
> have made the main elements of the DynaMed clinical summary for Swine
> Influenza free to health
> care providers and institutions throughout the world. The DynaMed topic
> on Swine Influenza
> consolidates information from multiple sources for health care
> providers to stay current with
> recommendations for monitoring, diagnosing, and treating patients with
> flu-like illnesses during this
> outbreak. DynaMed Editors will continue to monitor information and
> update this topic as needed
> throughout this global crisis.
>
> http://www.ebscohost.com/dynamed/swineflu/
>
> Jan
>
> --
> De åsikter som framförs här är mina personliga
> och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
>
> Opinions expressed here are my own and not
> those of the Gothenburg University Library
>
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie
> Goteborgs universitetsbibliotek
> Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
> E-mail: J[log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>


En åt gången eller alla samtidigt? Få senaste nytt om dina vänner på en och samma plats.