Content-Type: text/html

Varmt välkomna till seminariet

 

Pressens mediehistoria

 

I hörsalen på Kungl. biblioteket, Humlegården, Stockholm

onsdagen den 20 maj 2009, kl. 14–17 + eftersits

 

 

Anmäl Er gärna på förhand till [log in to unmask]" title="blocked::mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask] senast den 18 maj!

 

 

KB planerar att massdigitalisera sitt bestånd av dagspress. Det kommer att fundamentalt förändra den presshistoriska forskningen – gamla frågor kommer att få andra svar, men också leda till nya frågeställningar. Olika slags kulturhistorisk medieforskning har exempelvis påvisat att presshistorien är mer omfattande än det som bara står i tidningsläggen. I digital form öppnar sig tidningarna mot så skilda medieformer som frimärken och statyer.

 

Pelle Snickars, KB:

”Introduktion”

 

Patrik Lundell, Lunds universitet:

”Journalistik i statyform och tidningar som monument”

 

Johan Jarlbrink, Linköpings universitet:

”Det våras för journalisten: Tidningsmedarbetarens mediehistoria, 1870- till 1930-tal”

 

Andreas Nyblom, Linköpings universitet:

”Litteraturen i medierna: En historia bortom boken och tidningarna”

 

 

Paneldebatt: ”Presshistoriens digitala förutsättningar”

 

Pelle Snickars; KB (moderator)

Patrik Lundell, Lunds universitet

Johan Jarlbrink, Linköpings universitet

Andreas Nyblom, Linköpings universitet:

Lars-Åke Engblom, Högskolan i Jönköping

Anna Maria Forsberg, Armémuseum

Pär Nilsson, KB

Jonas Harvard, Mittuniversitetet

 

På KB:s hemsida finns programbladet som en pdf.

 

Med vänlig hälsning

 

Isabelle

-------------------------------------------

Isabelle Midy

Forskningssamordnare

Avdelningen för forskningsverksamhet

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Humlegården, Stockholm

Telefon: 08 463 41 75

Fax: 08 463 40 04

Mobil: 073 917 33 57

E-post: [log in to unmask]">[log in to unmask]

www.kb.se  

P Please consider the environment before printing this e-mail.