Content-Type: text/html
Hej!
 
Vi har fått en förfrågan från en närbelägen statlig myndighet som vill att vi gör deras fjärrlån, alltså lånar in litteratur till tjänstemännen vid behov. Finns det några folkbibliotek i landet som har avtal med en statlig myndighet beträffande biblioteksservice?  Hur ser avtalet i så fall ut?

 

/vänliga hälsningar

 

Margareta Engstrand

Biträdande bibliotekschef

Sundbybergs stadsbibliotek

08-706 84 79

0708-26 88 30

[log in to unmask]" href="mailto:[log in to unmask]">margareta.engstr[log in to unmask]