Content-Type: text/html

 

ALLA SKOLBIBLIOTEKSINTRESSERADE: Ta chansen till fördjupning och nätverkande med kollegor!

Anmäl dig snarast till  den skolbiblioteksutbildning  som startar till hösten på Mittuniversitetet  i Härnösand! Kursens specialisering  kommer att vara  barn- och ungdomsböcker. De fysiska träffarna blir inte så många men kontakten över nätet  desto intensivare…. Läs mer: http://www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/Utbildningsutbud/163/ATLAS/Visa-kurs/?KatalogKursId=5161!

Hej och lycka till,

Karin Lundquist

Länsbiblioteket Västernorrland

Box 1045

871 29  HÄRNÖSAND

tfn 0611-86553

[log in to unmask]">[log in to unmask]

www.ylb.se