Content-Type: text/html

Hej!

Jag jobbar som biblioteksassistent och läser biblist, men har inte medverkat i någon diskussion. Huruvida det finns ett annat forum för oss assistenter vet jag inte. Däremot är jag extra glad för den respons som Kristina Apelqvists mejl väckte, att alla som jobbar med biblioteksfrågor är vällkomna på biblist, nu känner jag mig extra motiverat att delta i framtida diskussioner på biblist.

Med vänlig hälsning
Violetta Rokka
Stadsbiblioteket
Tel. 019-216180
[log in to unmask]" target=blank>[log in to unmask]

-----BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]> skrev: -----

Till: [log in to unmask].se
Från: Apelqvist Kristina <[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <BI[log in to unmask]>
Datum: 05-28-2009 16.07
Ärende: [BIBLIST] Får assistenter vara med på Biblist?

Hej!

2008 skrev Olof Lindvall och Sarah Meyer en magisteruppsats vid BHS om förhållandet mellan assistenter och bibliotekarier. De kom fram till att assistenter är (eller uppfattas som) motsträviga och ovilliga till förändringar. Kan det bero på att vi inte upplever att biblioteksforum av olika slag välkomnar oss; att vi inte "får" ta plats i biblioteksdebatten?

Biblist, Svenskt Biblioteksforum, Svensk Biblioteksförening... Alla utger sig för att vara fora för dem intresserade av svensk biblioteksdebatt, men som biblioteksassistent känner jag mig inte inbjuden.

Finns det andra assistenter som läser Biblist? Finns det något forum för oss? Kontakta mig gärna!

Hälsningar,
Kristina Apelqvist

PS: Uppsatsen jag nämner är Lindvall, Olof och Meyer, Sarah (2008). Bibliotekarier och biblioteksassistenter. Två yrkesgrupper som krockar? Högskolan i Borås / Insititutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Magisteruppsats 2008:77. DS