Content-Type: text/html

4,2 miljoner nedladdningar av e-böcker och 3,2 miljoner lån av tryckta böcker

 

Att använda en e-bok är nu vanligare än att låna en tryckt bok! Antalet nedladdningar av e-böcker var förra året en miljon fler än antalet nya hemlån av tryckta böcker. Den prognos från 2007 som pekade mot ett trendbrott angående antalet lån och användningen av e-böcker har därmed infriats!

 

Det är forskningsbibliotekens ökade strategiska satsningar på inköp och hantering av elektroniska resurser under de senaste åren som nu resulterar i att användningen av alla typer av elektroniska resurser ökar markant på lärosätena. Av det totala förvärvsanslaget 2008 använde biblioteken 72 procent till inköp av databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker.

 

Forskningsbiblioteksstatistik 2008 återfinner du här: http://www.kb.se/bibliotek/statistik/forskningsbibliotek/

 

Ytterligare information: Christine Lindmark, Kungl. biblioteket, 08-463 43 58

 

Statistiken över folkbiblioteken nås från Kulturrådets webbplats: http://www.kulturradet.se/sv/Publikationer1/Folkbibliotek-2008/

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

Inger Klondiras

Informatör

Avdelningen för Nationell samverkan

 

Kungl. biblioteket/National Library of Sweden

Post: Box 5039, 102 41 Stockholm

Besök: Birger Jarlsgatan 41 A, 2 tr, Stockholm

Telefon: 08 463 43 64

Fax: 08 463 42 74

Mobil: 073 917 33 59

E-post: [log in to unmask]" title="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Webb:
www.kb.se