Content-Type: text/html "Och jag tycker att det är bra att du skriver, Hans" ska det stå :-)

/Sanna