Content-Type: text/html Hej!

Jag tycker att detta är mycket vettiga tankar. När jag först hörde ämnesordet "Starka flickor" hajade jag till, just eftersom det blir ett sådant skapande av normer att bedöma vad som är starkt. Är det inte starkt att vara omvårdande och empatisk likväl som att vara modig och kaxig? Budskapet vi vill föra fram till barn är väl att det starka och viktiga är att vara den man är och inte kompromissa med det. I min värld är Kulla-Gulla, Anne på Grönkulla och Cherry Ames lika starka som Pippi Långstrump, även om de omfattar många traditionellt "känsliga" och omvårdande egenskaper. Jag undrar vidare vad som ska finnas med i begreppet "Självständiga barn"? Många barnböcker skrivs ju med barnet i centrum, ofta utan vuxna med. De är sina egna agenter i berättelserna. För övrigt är det ju inte alltid dessa böcker handlar om barn. "Vem är arg?" är en bok som bryter mot könsnormer utan att använda sig av mänskliga barn. Vad innebär det att vara självständig? Är Lill-Zlatan självständig i sin svartsjuka på morbror Rarings Steve? Detta är ju snarare ett tecken på beroende sprungen ur kärlek. Men samtidigt är hon väldigt normbrytande och självständig på många andra sätt. Ett förslag kanske skulle vara att skapa ett ämnesord "Normbrytande berättelser", för att få in dessa aspekter. Kanske går det även att göra underkategorier som "Normbrytande berättelser - genus" eller "Normbrytande berättelser - etnicitet". Ja, det är mina tankar i frågan, hoppas att det tillför något!

Hälsningar
Sanna Ulfsparre

Den den 5 maj 2009 16:10 skrev sbidisken <[log in to unmask]">[log in to unmask]>:
 
 

Vad är en stark flicka?

 

Genusfrågor har de senaste åren − återigen får man väl säga − blivit ett hett debattämne inom olika områden, inte minst i skola och förskola. I barnbokens värld har flera nya förlag (t ex Olika, Vilda, Vombat och Sagohuset) med uttalad värdegrund och med ambitionen att ge ut böcker som inte befäster invanda normer och könsroller uppstått.

Samtida bilderböcker har tidvis kritiserats för att skildra initiativrika och kavata små pojkar, medan flickorna, om de alls funnits som ledande gestalter, ofta blivit tilldelade mer traditionella könsroller. Men under senare år har det kommit allt fler bilderböcker med aktiva och självständiga flickor − kanske som ett svar på kritiken. Som hjälp för pedagoger på olika stadier, inte minst i förskolan, ville biblioteken hjälpa till med att föreslå titlar där både flickor och pojkar kan få ta del av ett könsmönster som bryter mot invanda roller.  Ämnesordet ”Starka flickor” infördes därför för några år sedan i den ämnesordslista med hundratals termer som är hjälpmedel för alla som söker barn- och ungdomsböcker i olika genrer, ämnen och motiv. Ämnesorden är standardiserade och används på de flesta bibliotek. Så långt är allt gott och väl men vad är starka flickor − egentligen?! Om man inte är en Pippi Långstrump? Kan det vara så att om en kvinnlig huvudperson beskrivs med traditionellt manliga egenskaper, ja då blir hon en ”stark flicka”? (Och: finns det också starka pojkar kan man fråga sig.)

Kan det kort sagt vara så att man, trots det goda syftet, egentligen förstärker de traditionella könsrollerna genom att använda en term som starka flickor? För att komma ifrån den polarisering av egenskaper som kan uppkomma med begreppet starka flickor borde man kanske nyansera begreppet. Så tänkte i alla fall Redaktionskommittén för indexering av skönlitteratur (barnämnesord) när den sammanträdde på Svenska barnboksinstitutet den 29 april. Redaktionskommittén föreslår att man istället använder ämnesordet Självständiga barn (gärna i kombination med Flickor respektive Pojkar om det är tillämpligt).

 

Kontakta oss gärna med synpunkter och frågor, om detta eller om andra aspekter av ämnesordsindexering. Ämnesordslistorna för indexering av skönlitteratur ägs av Biblioteksföreningen och finns att ladda ner på http://www.biblioteksforeningen.se/.  Där finns även information om redaktionskommittén arbete och möjlighet att lämna förslag på nya ord till redaktionskommittén. Ämnesorden för barn finns även sökbara i Svenska Ämnesord http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/.

 

 

Svensk Biblioteksförenings redaktionskommitté för indexering av skönlitteratur 

 

 
--
"Sometimes it is better to light a flamethrower than curse the darkness” Terry Pratchett